future in debris

Budućnost u ruševinama

svrati opet
8.3.2021. @ 18 h CET

8. marta, u 18h, je premijerno prikazana najava projekta u formi video eseja, rezultat razmjene malog tima umjetnika, filmskih radnika, kustosa i teoretičara koji čine Adrijana Gvozdenović, Sonja Dragović, Lenka Đorojević & Matej Stupica, Ivan Marković i Natalija Vujošević. U online razgovorima i saradnji tokom proteklih mjeseci, kreiran je sjedinjeni šum koji kombinuje video, zvuk i različite tekstove proizašle iz razmjene ideja, bojazni i nadanja. 

Ovim događajem najavljen je početak interdisciplinarnog projekta EKOLOGIJE BUDUĆNOSTI / Budućnost u ruševinama /  koji će se održati od 04. Do 28. maja 2021 godine u Podgorici.

BUDUĆNOST U RUŠEVINAMAnaziv je izložbe i interdisciplinarnog programa koji se događa upravo na trideset godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, tokom kojih smo suočeni sa naletima divljeg neoliberalizma, čije se posljedice reflektuju kroz urbani i prirodni pejzaž. Dok se ideje o zajedništvu urušavaju zajedno sa zapuštenim remek djelima socijalističke arhitekture, crnogorske prirodne ljepote postaju valuta za privlačenje kapitala investitiora. Kako u ovakvim okolnostima vidjeti budućnost društva? Potreba za ponovnim promišljanjem zajednice i ujedinjenom akcijom za pronalaženje ekologija budućnosti, goruće su teme kojima se bavi i program Future in Debris.
Program će takođe otvoriti razgovor o ulozi umjetničkog i ekperimentalnog filma u savremenoj umjetnosti, kao i mogućnostima za podršku i razvoj ekperimentalnih umjetničkih filmskih projekata u Crnoj Gori.

BUDUĆNOST U RUŠEVINAMA kuratorke Natalije Vujošević dio je programa EKOLOGIJE BUDUĆNOSTI, projekta TU SMO: Pokretne slike umjetnika (WE ARE HERE: Artists’ Moving Image), British Council-a i LUX-a, koji je razvio kurator Tendai John Mutambu, British Council i LUX. EKOLOGIJE BUDUĆNOSTI se Zapadnom Balkanu predstavlja kroz seriju izložbi, projekcija i događaja, koje uređuje šest kuratora iz regiona.  

Nosilac projekta za Crnu Goru je Filmski centar Crne Gore, a pored British Council-a i LUX-a , partneri na projektu su Fondacija „Petrović Njegoš“ i Institut za savremenu umjetnost. 

The experimental film essay, launced on March 8 at 6 pm is the result of an exchange of a small team of artists, film workers, curators and theorists consisting of Adrijana Gvozdenović, Sonja Dragović, Lenka Đorojević & Matej Stupica, Ivan Marković and Natalija Vujošević, and is also announcing the beginning of the interdisciplinary project FUTURE IN DERIS / FUTURE ECOLOGIES that will be held from May 4 to 28 in Podgorica, Montenegro.
Through online conversations and collaborations over the past months, a unified noise has been created that combines video, sound and different texts resulting from the exchange of ideas, fears and hopes.

FUTURE IN DEBRIS, curated by Natalija Vujošević is part of FUTURE ECOLOGIES, a programme from WE ARE HERE: Artists’ Moving Image from the British Council Collection and LUX developed by Tendai John Mutambu, British Council and LUX. FUTURE ECOLOGIES in the Western Balkans is presented through a programme of exhibitions, screenings and public events, curated by six curators from the region.

THE FUTURE IN DEBRIS is the name of the exhibition and interdisciplinary program that takes place exactly thirty years after Montenegro was declared an ecological state, during which we are faced with the onslaught of rampant neoliberalism, the consequences of which are reflected in the urban and natural landscape. While ideas of community are collapsing along with neglected masterpieces of socialist architecture, Montenegrin natural beauties are becoming a currency to attract investor capital. How to see the future of society in such circumstances? The need to rethink the community and take united action to find the ecologies of the future are burning topics that the Future in Debris program is also addressing.
The program will also open a discussion on the role of art and experimental film in contemporary art, as well as opportunities to support and develop experimental art film projects in Montenegro.

Participating artists: Lenka Đorojević & Matej Stupica, Adrijana Gvozdenović, Louis Henderson, Irena Lagator Pejović, Ivan Marković, Uriel Orlow, Elizabeth Price, Charlotte Prodger,  Ben Rivers, Ivan Salatić, Jelena Tomašević. 
Spatial Action Forum / concept  KANA

The project partner for Montenegro is the Film Center of Montenegro, and in addition to the British Council and LUX, the project partners are the Petrovic Njegos Foundation and the Institute of Contemporary Art.

future ecologies: we are here